Wykonamy fiskalizację Twojej kasy fiskalnej

   

Każda zakupiona kasa fiskalna wymaga przeprowadzenia tzw. fiskalizacji, czyli przestawienia pamięci urządzenia fiskalnego na trwały i nieodwracalny zapis wszystkich transakcji sprzedaży. Jest to jednorazowa operacja, która polega na trwałym zapisie numeru NIP podatnika w pamięci fiskalnej. Fiskalizacja to fizyczne połączenie modułu fiskalnego z kasą. Może ona zostać wykonana tylko i wyłącznie przez autoryzowany punkt. Dokonuje jej osoba uprawniona, tzw. serwisant na wniosek użytkownika kasy. Wszelkie czynności wykonywane przed fiskalizacją zostaną anulowane (między innymi wszystkie czynności wykonywane w procesie uczenia się). Podczas tej usługi osoba przeprowadzająca fiskalizację wypełnia książkę serwisową, a kasa zostaje zaplombowana plombom z numerem serwisanta.

Przedsiębiorcy muszą pamiętać o tym, że fiskalizację należy zgłosić do właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego w ciągu 7 dni od jej przeprowadzenia, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego.